موجودی سکه های شما:
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. ورود

سطح فعلی شما:
لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. ورود


لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. ورود

معرفی سطح های باشگاه مشتریان

توجه داشته باشید، ارتقای شما به سطح بالاتر در باشگاه مشتریان بر مبنای سکه های دریافتی شما می باشد، به عبارتی شما می توانید علاوه بر خرج کردن سکه های خود برای دریافت تخفیف، به سطوح بالاتر باشگاه مشتریان کتابستان صعود کنید و جوایزی که در زیر مشخص شده است را دریافت کنید.

سطح 1

این سطح، سطح آغازین شما در باشگاه مشتریان کتابستان می باشد.

سطح 1
سطح 2

با کسب 200 سکه

با کسب 200 سکه به سطح 2 باشگاه مشتریان کتابستان خواهید رسید و 50 سکه نیز به عنوان جایزه کسب خواهید کرد.

با کسب 500 سکه

با کسب 500 سکه به سطح 3 باشگاه مشتریان کتابستان خواهید رسید و 100 سکه نیز به عنوان جایزه کسب خواهید کرد.

با کسب 1000 سکه

با کسب 1000 سکه به سطح 4 باشگاه مشتریان کتابستان خواهید رسید و 200 سکه نیز به عنوان جایزه کسب خواهید کرد.

با کسب 2000 سکه

با کسب 2000 سکه به سطح 5 باشگاه مشتریان کتابستان خواهید رسید و 300 سکه نیز به عنوان جایزه کسب خواهید کرد.

با کسب 3000 سکه

با کسب 3000 سکه به سطح 6 باشگاه مشتریان کتابستان خواهید رسید و 400 سکه نیز به عنوان جایزه کسب خواهید کرد.

با کسب 5000 سکه

با کسب 5000 سکه به سطح 7 باشگاه مشتریان کتابستان خواهید رسید و یک کارت اعتبار خرید 100,000 تومانی به عنوان جایزه کسب خواهید کرد.

با کسب 6500 سکه

با کسب 6500 سکه به سطح 8 باشگاه مشتریان کتابستان خواهید رسید و 600 سکه  نیز به عنوان جایزه کسب خواهید کرد.

با کسب 8000 سکه

با کسب 8000 سکه به سطح 9 باشگاه مشتریان کتابستان خواهید رسید و 800 سکه نیز به عنوان جایزه کسب خواهید کرد.

با کسب 10000 سکه

با کسب 10000 سکه به سطح 10 باشگاه مشتریان کتابستان خواهید رسید و یک کد تخفیف 50 درصدی به عنوان جایزه کسب خواهید کرد.