در حال نمایش 21 نتیجه

نمایش 12 24 36

اخلاقی زیستن در یک دنیای به‌هم پیوسته

قیمت اصلی 160,000 تومان بود.قیمت فعلی 136,000 تومان است.

حل مسئله اجتماعی(رویکردهای میان رشته ای)

قیمت اصلی 360,000 تومان بود.قیمت فعلی 306,000 تومان است.

دفترچه خاطرات و فراموشی و مقالات دیگر

قیمت اصلی 180,000 تومان بود.قیمت فعلی 153,000 تومان است.

ظلم جهل و برزخیان زمین

قیمت اصلی 160,000 تومان بود.قیمت فعلی 136,000 تومان است.

انسان تک ساحتی

قیمت اصلی 145,000 تومان بود.قیمت فعلی 123,250 تومان است.

عقده ادیپ

قیمت اصلی 72,000 تومان بود.قیمت فعلی 61,200 تومان است.

پیمایش در تحقیقات اجتماعی

قیمت اصلی 190,000 تومان بود.قیمت فعلی 161,500 تومان است.

خشونت و نظم های اجتماعی

قیمت اصلی 149,500 تومان بود.قیمت فعلی 127,075 تومان است.

خشمآبه

قیمت اصلی 70,000 تومان بود.قیمت فعلی 59,500 تومان است.

قرن روشنفکران

قیمت اصلی 450,000 تومان بود.قیمت فعلی 382,500 تومان است.

انسان طاغی

قیمت اصلی 230,000 تومان بود.قیمت فعلی 195,500 تومان است.

استبداد شایستگی

قیمت اصلی 235,000 تومان بود.قیمت فعلی 199,750 تومان است.

فلسفه تنهایی

قیمت اصلی 132,000 تومان بود.قیمت فعلی 112,200 تومان است.

تنهایی

قیمت اصلی 40,000 تومان بود.قیمت فعلی 34,000 تومان است.

لیبرالیسم محافظه کار

قیمت اصلی 110,000 تومان بود.قیمت فعلی 93,500 تومان است.

بیم موج: مهارت های زیست اخلاقی در فضای مجازی

قیمت اصلی 39,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,150 تومان است.

التیام روح زن

قیمت اصلی 43,000 تومان بود.قیمت فعلی 36,550 تومان است.

جامعه شناسی بدن

قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 127,500 تومان است.

مفاتیح الحیات

قیمت اصلی 180,000 تومان بود.قیمت فعلی 153,000 تومان است.

مفاتیح الحیات (جیبی)

قیمت اصلی 97,000 تومان بود.قیمت فعلی 82,450 تومان است.

روایت و کنش جمعی

قیمت اصلی 104,000 تومان بود.قیمت فعلی 88,400 تومان است.