در حال نمایش 16 نتیجه

نمایش 12 24 36

فلسفه هانا آرنت

قیمت اصلی 80,000 تومان بود.قیمت فعلی 68,000 تومان است.

دین و حکمرانی (چالش ها و تامل ها)

قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 127,500 تومان است.

شهریار

قیمت اصلی 50,000 تومان بود.قیمت فعلی 42,500 تومان است.

ماکیاوللی برای همه

قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 51,000 تومان است.

فلسفه سیاسی (جین همپتن)

قیمت اصلی 220,000 تومان بود.قیمت فعلی 187,000 تومان است.

فلسفه سیاسی جان استیوارت میل

قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 51,000 تومان است.

فلسفه رالز

قیمت اصلی 24,000 تومان بود.قیمت فعلی 20,400 تومان است.

رقص دیالکتیک

قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 127,500 تومان است.

قدم اول (فلسفه سیاسی)

قیمت اصلی 40,000 تومان بود.قیمت فعلی 34,000 تومان است.

آیا انسان پیروز خواهد شد؟

قیمت اصلی 190,000 تومان بود.قیمت فعلی 161,500 تومان است.

اندیشه سیاسی کارل پوپر

قیمت اصلی 45,000 تومان بود.قیمت فعلی 38,250 تومان است.

فلسفه سیاسی آیزایا برلین

قیمت اصلی 200,000 تومان بود.قیمت فعلی 170,000 تومان است.

فلسفه سیاسی فون هایک

قیمت اصلی 200,000 تومان بود.قیمت فعلی 170,000 تومان است.

مارکس و آزادی

قیمت اصلی 25,000 تومان بود.قیمت فعلی 21,250 تومان است.

پرسش های مهم زندگی

قیمت اصلی 75,000 تومان بود.قیمت فعلی 63,750 تومان است.

تاریخ فلسفه غرب (جلد اول) :فلسفه باستان

قیمت اصلی 255,000 تومان بود.قیمت فعلی 216,750 تومان است.